აპრილი 27, 2016

პროფესორ რობერტ კლიტგარდის ლექცია წარმატებული PPP პროექტებისა და ამ მოდელის ბენეფიტების შესახებ

აპრილი 27, 2016

სტივ პაიკინის გადაცემა – მუშაობს თუ არა PPP მოდელი კანადაში

აპრილი 27, 2016

როგორ აუმჯობესებს PPP მოდელი ქვეყანაში არსებულ სერვისებსა და ინფრასტრუქტურას

აპრილი 27, 2016

შემეცნებითი ანიმაცია PPP მოდელის შესახებ