სტივ პაიკინის გადაცემა – მუშაობს თუ არა PPP მოდელი კანადაში
აპრილი 27, 2016
ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – როგორ დაიგეგმოს და განხორციელდეს PPP პროექტები
აპრილი 27, 2016

პროფესორ რობერტ კლიტგარდის ლექცია წარმატებული PPP პროექტებისა და ამ მოდელის ბენეფიტების შესახებ