აგვისტო 4, 2016

PPP რისკები

PPP პროექტების წარმატებით განხორციელებისთვის აუცილებელია მოხდეს პროექტის რისკების იდენტიფიკაცია, ანალიზი […]
ივლისი 28, 2016

საჯარო-კერძო პარტნიორობა საქართველოში

განვითარებული ქვეყნები ერთხმად თანხმდებიან, რომ ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის, ინფრასტრუქტურის განვითარების, […]
ივლისი 14, 2016

PPP ცენტრები

ქვეყნები რომლებიც   PPP მოდელს ანვითარებენ ხშირად დამხმარე რესურსად PPP […]
ივლისი 7, 2016

PPP მოდელი – ახალი გზა ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის

  დღეს მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში საჯარო-კერძო პარტნიორობის მოდელი გამოიყენება, როგორც […]
ივნისი 28, 2016

აუცილებელი პირობები PPP მოდელის ეფექტიანობისთვის

საჯარო-კერძო პარტნიორობის მოდელის დანერგვის და განვითარების აუცილებლობის წინაშე მსოფლიოს ქვეყანების […]
ივნისი 4, 2016

PPP მოდელი ქვეყნის მდგრად სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას უზრუნველყოფს

განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობის არცთუ ისე […]
აპრილი 25, 2016

PPP რეგიონების განვითარებისთვის

განვითარებულ ქვეყნებში აქცენტები რეგიონების  PPP მოდელით განვითარებაზე კეთდება საერთაშორისო გამოცდილება […]
აპრილი 20, 2016

ფასიანი ქაღალდები – PPP პროექტების დაფინანსების გზა

PPP პროექტების დაფინანსების ერთ-ერთი საუკეთესო გზა ფასიანი ქაღალდების მექანიზმის ამუშავებაა […]
მარტი 31, 2016

PPP დეპარტამენტების საჭიროება

PPP დეპარტამენტების შექმნა PPP პროექტების წარმატებით განხორციელების საუკეთესო გზაა საჯარო […]
მარტი 21, 2016

PPP უნივერსტეტების განვითარებისთვის

ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლების სისტემა ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების […]