შემეცნებითი ანიმაცია PPP მოდელის შესახებ
აპრილი 27, 2016
სტივ პაიკინის გადაცემა – მუშაობს თუ არა PPP მოდელი კანადაში
აპრილი 27, 2016

როგორ აუმჯობესებს PPP მოდელი ქვეყანაში არსებულ სერვისებსა და ინფრასტრუქტურას