გაეროს მკვლევარი – PPP ინფრასტრუქტურაში
აპრილი 27, 2016
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი – PPP საკანონმდებლო ცვლილებები ქვეყნებში
აპრილი 27, 2016

რუსეთის PPP განვითარების ცენტრი – რეკომენდაციები რუსეთის PPP პროექტების განსახორციელებლად