ევროპის საინვესტიციო ბანკი – საკანონმდებლო და ეკონომიური წესდებები სხვადასხვა ქვეყნებში
აპრილი 27, 2016
რუსეთის PPP განვითარების ცენტრი – რეკომენდაციები რუსეთის PPP პროექტების განსახორციელებლად
აპრილი 27, 2016

გაეროს მკვლევარი – PPP ინფრასტრუქტურაში