რუსეთის PPP განვითარების ცენტრი – რეკომენდაციები რუსეთის PPP პროექტების განსახორციელებლად
აპრილი 27, 2016
გაეროს კვლევა – PPP ჯანდაცვაში; საუკეთესო მაგალითები
აპრილი 27, 2016

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი – PPP საკანონმდებლო ცვლილებები ქვეყნებში