პროფესორ რობერტ კლიტგარდის ლექცია წარმატებული PPP პროექტებისა და ამ მოდელის ბენეფიტების შესახებ
აპრილი 27, 2016
PPP ჯანდაცვაში – ზოგადი მიმოხილვა
აპრილი 27, 2016

ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – როგორ დაიგეგმოს და განხორციელდეს PPP პროექტები