ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი – PPP საკანონმდებლო ცვლილებები ქვეყნებში
აპრილი 27, 2016
ნავარას უნივერსტეტი – PPP მოდელი მუნიციპალური განვითარებისთვის
აპრილი 27, 2016

გაეროს კვლევა – PPP ჯანდაცვაში; საუკეთესო მაგალითები