ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – როგორ დაიგეგმოს და განხორციელდეს PPP პროექტები
აპრილი 27, 2016
ევროსაბჭოს კვლევა – ექსპერტების შეფასება ჯანდაცვის სექტორში ეფექტური ინვესტიციების განხორციელების შესახებ.
აპრილი 27, 2016

PPP ჯანდაცვაში – ზოგადი მიმოხილვა