ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – PPP დეპარტამენტების ჩამოყალიბება
აპრილი 27, 2016
PPP თურქულ ჯანდაცვაში
აპრილი 27, 2016

მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი – PPP მოდელის გარემოს დაცვაზე ორიენტირებული მიდგომა