ევროსაბჭოს კვლევა – ექსპერტების შეფასება ჯანდაცვის სექტორში ეფექტური ინვესტიციების განხორციელების შესახებ.
აპრილი 27, 2016
PPP MAGAZINE – PPP ჯანდაცვაში
აპრილი 27, 2016

PPP თეორია და პრაქტიკა – წიგნი