აპრილი 27, 2016

ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი- პუბლიკაციები, სიახლეები, კვლევები

აპრილი 27, 2016

PPP საგმანათლებლო და ინფორმაციის ცენტრი ამერიკაში

აპრილი 27, 2016

ტრეინინგ ცენტრი მომავალი PPP ექსპერტებისთვის

აპრილი 27, 2016

PPP მოდელის განვითარების ცენტრი – რუსეთი

აპრილი 27, 2016

PPP მოდელის განვითარების ცენტრი – ყაზახეთი

აპრილი 27, 2016

ამერიკის პპპ საბჭო – ამერიკული პპპ პროექტები, სიახლეები და ზოგადი ინფორმაცია

აპრილი 27, 2016

InfraPPP- მსოფლიოში განხორციელებული და დაგეგმილი PPP პროექტების ერთიანი ბაზა

აპრილი 27, 2016

ინფორმაციულ-ანალიტიკური ჟურნალი PPP-ს შესახებ

აპრილი 27, 2016

PPP განმარტება, სექტორები, მსოფლიო პრაქტიკა, კანონმდებლობა, პროცედურები

აპრილი 27, 2016

გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის (UNECE) PPP ცენტრი. პუბლიკაციები, სიახლეები, პროექტები

აპრილი 27, 2016

PPP სიახლეების ონლაინ ჟურნალი

აპრილი 27, 2016

მსოფლიო ბანკის PPP საინფორმაციო გვერდი