აგვისტო 4, 2016

PPP რისკები

PPP პროექტების წარმატებით განხორციელებისთვის აუცილებელია მოხდეს პროექტის რისკების იდენტიფიკაცია, ანალიზი […]