ბმულები

ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი- პუბლიკაციები, სიახლეები, კვლევები

PPP საგმანათლებლო და ინფორმაციის ცენტრი ამერიკაში

ტრეინინგ ცენტრი მომავალი PPP ექსპერტებისთვის

PPP მოდელის განვითარების ცენტრი – რუსეთი

PPP მოდელის განვითარების ცენტრი – ყაზახეთი

ამერიკის პპპ საბჭო – ამერიკული პპპ პროექტები, სიახლეები და ზოგადი ინფორმაცია

InfraPPP- მსოფლიოში განხორციელებული და დაგეგმილი PPP პროექტების ერთიანი ბაზა

ინფორმაციულ-ანალიტიკური ჟურნალი PPP-ს შესახებ

PPP განმარტება, სექტორები, მსოფლიო პრაქტიკა, კანონმდებლობა, პროცედურები

გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის (UNECE) PPP ცენტრი. პუბლიკაციები, სიახლეები, პროექტები

PPP სიახლეების ონლაინ ჟურნალი

მსოფლიო ბანკის PPP საინფორმაციო გვერდი